Psykologipalvelut

Psykologipalvelut

Psykologin vastaanotolle ajanvaraus sähköpostitse (etunimi.sukunimi@psymona.fi) tai puhelimitse.

Psykologin vastaanotto ja lyhytterapiat

Käynti 45min        90€ 

Käynti 60min      120€

Psykologiset tutkimukset (sisältävät tutkimuskäynnit, palautekäynnin ja lausunnon)

Lapset ja nuoret:

Suppea tutkimus (kapea-alaiset oppimisvaikeudet, esimerkiksi lukivaikeus)                            400€

Laaja tutkimus (oppimisvalmiudet laajemmin, kouluvalmius)                                                     950€

Erityislaaja tutkimus (laajan tutkimuksen lisäksi neuropsykiatristen häiriöiden kartoitus)      1150€  


Emme tee tutkimuksia tai selvityksiä liittyen lasten huoltoriitatilanteisiin.