Psykoterapia

Psykoterapia 

Psykoterapiaan voit hakeutua itse maksavana asiakkaana, Kelan tukemana (Kuntoutuspsykoterapia tai vaativa lääkinnällinen kuntoutus) tai esimerkiksi vakuutusyhtiön maksusitoumuksella.

Kuntoutuspsykoterapia

Yli 16-vuotta täyttäneet nuoret ja aikuiset, joilla on psykiatrin B-lausunto ja Kelan myönteinen kuntoutuspäätös voivat hakea Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa.  Voit saada Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa, jos olet 16–67-vuotias ja

  • työ- tai opiskelukykysi on uhattuna mielenterveyden häiriön vuoksi
  • olet saanut mielenterveyden häiriön toteamisen jälkeen vähintään 3 kk asianmukaista hoitoa
  • psykiatrin lausunnon perusteella voidaan arvioida, että kuntoutuspsykoterapia on tarpeen työ- tai opiskelukykysi tukemiseksi tai parantamiseksi.

Kelan korvaama osuus on tällä hetkellä 57,60€/ terapiakäynti. Terapiaa Kela myöntää aina vuodeksi kerrallaan, jonka jälkeen arvioidaan jatkotyöskentelyn tarve. Kuntoutuspsykoterapiassa tavallisia työskentelyaiheita ovat esimerkiksi erilaiset ahdistus- ja masennusoireet. 

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Yksilöpsykoterapiaa voidaan myöntää myös Kelan korvaamana vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena (ei omavastuuta). Tällöin tarvitset kuntoutussuunnitelman, jonka kirjoittaa sinua hoitava psykiatrian erikoislääkäri julkisessa terveydenhuollossa. Sinulla voi olla oikeus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen, jos

  • olet alle 65-vuotias
  • sinulla on vamman tai sairauden vuoksi huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimissa ja osallistua niihin
  • kuntoutuksen tarve kestää vähintään vuoden
  • kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
  • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole hoidollisia, vaan tukevat suoriutumista ja osallistumista.

Oma Väylä-Kuntoutus

Oma Väylä kuntoutus on 16-29- vuotiaille asiakkaille suunnattua Kelan korvaamaa (ei omaavastuuta) neuropsykiatrista kuntoutusta. Psymona Oy tarjoaa kuntoutusta palveluntuottajana Toimintaterapiapalvelut Hanna Hietarinta - ryhmittymässä (www.toimintaterapiapalvelut.com). 


Lisätietoja Kelan korvaamista terapioista ja niiden hakemisesta löydät Kelan internet -sivuilta www.kela.fi.