Palvelut

Psykologin vastaanotto

Psykologikäynneillä voit saada keskustelu- ja asiantuntija-apua kaikkiin mielen hyvinvointiin liittyviin asioihin. Yksittäisiä vastaanottoaikoja voit tiedustella puhelimitse tai sähköpostilla.

Lyhytpsykoterapia

5-20 käynnin lyhytpsykoterapia on olla sopiva työskentelymuoto, jos tarvitset tilapäistä asiantuntija-apua esimerkiksi työssäsi tai elämässäsi esiintyvien toistuvien vaikeuksien pohtimiseksi, selkiyttämiseksi tai ylitse pääsemiseksi. Toiveesi ja työskentelyn tavoitteet määrittelemme yhdessä ensimmäisen käynnin yhteydessä ja sovimme tarkemmin työskentelyjakson pituudesta.

Kuntoutuspsykoterapia - nuoret ja aikuiset

Yli 16-vuotta täyttäneet nuoret ja aikuiset, joilla on psykiatrin B-lausunto ja Kelan myönteinen kuntoutuspäätös voivat saada Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa. Kuntoutuspsykoterapiaan yleensä hakeudutaan, mikäli tarvitaan syvällisempää ja pidempikestoista psykoterapiaa. Kelan korvaama osuus on tällä hetkellä 57,60€/ terapiakäynti. Terapiaa Kela myöntää aina vuodeksi kerrallaan, jonka jälkeen arvioidaan jatkotyöskentelyn tarvetta. Kuntoutuspsykoterapiassa tavallisia työskentelyaiheita ovat esimerkiksi erilaiset ahdistus- ja masennusoireet. 

Lasten psykoterapia

Lasten psykoterapiassa, työskentelyyn osallistuu tiiviisti myös lapsen lähipiiri. On tärkeää, että lapsen lähiaikuiset tietävät mitä terapiassa tavoitellaan ja millä tavoin, jotta he pystyvät tukemaan lasta myös kotiympäristössä. Erityisesti lasten kohdalla, on tärkeää huomioida kehityssensitiivisyys, eli kunkin lapsen kehitystasolle sopivat menetelmät ja työtavat. Tärkeää on myös huomioida lapsen vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet, jotta terapiaan ja sen tavoitteisiin sitoutuminen ja motivoituminen on helpompaa.

Lasten terapiaa on mahdollista saada Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Tällöin Kela korvaa terapian kustannukset kokonaisuudessaan. 

Lisätietoja Kelan korvaamista terapioista löydät Kelan internet -sivuilta www.kela.fi.