Palvelut

Psykologin vastaanotto

Psykologikäynneillä voit saada keskustelu- ja asiantuntija-apua kaikkiin mielen hyvinvointiin liittyviin asioihin. Yksittäisiä vastaanottoaikoja voi tiedustella puhelimitse tai sähköpostilla.

Psykoterapia 

Tällä hetkellä pidempiin terapioihin ei ole vapaita aloituspaikkoja (kuntoutuspsykoterapia tai vaativa lääkinnällinen kuntoutus). Voit kuitenkin tiedustella vapautuvia paikkoja sähköpostilla tai puhelimitse.

5-20 käynnin lyhytpsykoterapia on sopiva työskentelymuoto, jos tarvitset tilapäistä asiantuntija-apua esimerkiksi työssäsi tai elämässäsi esiintyvien toistuvien vaikeuksien pohtimiseksi, selkiyttämiseksi tai ylitse pääsemiseksi. Toiveesi ja työskentelyn tavoitteet määrittelemme yhdessä ensimmäisen käynnin yhteydessä ja sovimme tarkemmin työskentelyjakson pituudesta.

Yli 16-vuotta täyttäneet nuoret ja aikuiset, joilla on psykiatrin B-lausunto ja Kelan myönteinen kuntoutuspäätös voivat saada Kelan korvaamaa kuntoutuspsykoterapiaa. Kuntoutuspsykoterapiaan yleensä hakeudutaan, mikäli tarvitaan syvällisempää ja pidempikestoista psykoterapiaa. Kelan korvaama osuus on tällä hetkellä 57,60€/ terapiakäynti. Terapiaa Kela myöntää aina vuodeksi kerrallaan, jonka jälkeen arvioidaan jatkotyöskentelyn tarvetta. Kuntoutuspsykoterapiassa tavallisia työskentelyaiheita ovat esimerkiksi erilaiset ahdistus- ja masennusoireet. 

Voit hakea yksilöpsykoterapiaa myös Kelan korvaamana vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Tällöin tarvitset kuntoutussuunnitelman, jonka kirjoittaa sinua hoitava psykiatrian erikoislääkäri julkisessa terveydenhuollossa. 


Lisätietoja Kelan korvaamista terapioista ja niiden hakemisesta löydät Kelan internet -sivuilta www.kela.fi.